Wat is het communicatieve niveau?

Communicatie is onmisbaar voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en ook de cognitieve ontwikkeling is in veel opzichten hiervan afhankelijk. Om een tekortschietende of problematische communicatie doeltreffend aan te pakken, te stimuleren en/of te compenseren is het belangrijk voldoende te weten van de oorzaak. Communicatie vormt geen losstaand domein binnen het menselijk functioneren, maar moet in samenhang (integraal) worden onderzocht 40 .

Bij gedragsproblematiek is er vaak sprake van miscommunicatie. Belangrijk is daarom om te bepalen wat de cliënt begrijpt en wat hij duidelijk kan maken. Op welk communicatief niveau kan je bij de cliënt insteken en wat begrijpt deze nog als er stress in het spel is? Afhankelijk van het abstractieniveau kan vervolgens gedacht worden aan ondersteunende communicatie, zoals bijvoorbeeld het tonen van voorwerpen, pictogrammen, foto’s, gebaren of lichaamsgebonden verwijzers.

Overschatting van het communicatieve niveau van de cliënt houdt in dat er niet conform zijn eigen communicatieve niveau en vaardigheden wordt gecommuniceerd. Dit kan resulteren in miscommunicatie, overvraging en onbegrip.

413

413

Kraijer D, Plas JJ. (1998) Psychodiagnostiek in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Kraijer D, Plas JJ. (1998) Psychodiagnostiek in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen. Lisse: Swets & Zeitlinger.