Analyse van factoren in relatie tot probleemgedrag

Bij het analyseren van de factoren die verband kunnen houden met het probleemgedrag, is het zaak te achterhalen of de informatie actueel is, de juiste disciplines zijn ingeschakeld en de juiste diagnostiek is ingezet. Ook moeten de onderzoeksuitkomsten zo valide mogelijk zijn en de resultaten dienen bruikbaar en doelgericht toegepast te kunnen worden. 28

Afhankelijk van de leeftijd en levensfase van de cliënt en/of de ontwikkelingen in de medische en psychosociale wetenschappen, is het wellicht goed diagnostiek te herhalen of aanvullend onderzoek te laten doen door de juiste disciplines.

Vervolgens kan het multidisciplinair / interdisciplinair team de verkregen informatie over de verschillende factoren relateren aan het probleemgedrag, waarbij de vraag is: kan deze factor te maken hebben met het veroorzaken en/of in stand houden van het probleemgedrag? Hieruit volgt een opsomming van hypothetische verklaringen voor het probleemgedrag, die vervolgens geordend en getoetst kunnen worden.

397

397

Rispens, J., Carlier, E. & Schoorl, P. Diagnostiek in de hulpverlening: Methodischeaspecten.Lisse: Swets & Zeitlinger 1995.

Rispens, J., Carlier, E. & Schoorl, P. Diagnostiek in de hulpverlening: Methodischeaspecten.Lisse: Swets & Zeitlinger 1995.