Leren van voorgeschiedenis

Verdiep je in het verleden van de cliënt en betrek ouders, broers en zussen. Heeft het gedrag zich eerder voor gedaan? Wat kun je hiervan leren? Wat werkte? Hoe gaat de cliënt om met stress?

Bij het leren van de voorgeschiedenis zijn de volgende factoren van belang: het betrekken van de ouders, de belangenbehartigers en de direct betrokkenen. Zij weten vaak veel van het verleden van de cliënt.

Hoe gaat de cliënt om met stress? Heeft het probleemgedrag zich eerder voorgedaan? Hoe was toen de analyse? Welke acties en reacties zijn daarop tot stand gekomen? Welke acties hebben tot gewenste resultaten geleid en welke niet? Hoe is het probleemgedrag verdwenen?