Wat is het cognitieve niveau?

Cognitieve functies zijn functies als het geheugen, leervermogen, taalgebruik en het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe dagelijkse handelingen. Hierbij valt te denken aan psychische processen die te maken hebben met begrip, kennis, herinneringen, problemen oplossen en informatieverwerking. Het is van belang te weten welke cognitieve mogelijkheden de cliënt heeft. Naast de verbale mogelijkheden gaat het ook om de performale mogelijkheden van de cliënt. Het cognitieve functioneren is in kaart te brengen met tests waarbij een actieve participatie van de cliënt gevraagd wordt, maar ook met observatie en het invullen van schalen door direct betrokkenen.

Overschatting of onderschatting van het cognitieve niveau houdt in dat de cliënt niet conform zijn verstandelijke vermogen wordt benaderd. Dit kan resulteren in overbelasting, overprikkeling, overvraging, onbegrip, deprivatie en verveling.