Zijn er risicovolle of protectieve factoren te noemen?

Een impact op het welbevinden van de cliënt hebben factoren als: het beleid met betrekking tot de groepssamenstelling, de teamformatie (zowel kwalitatief als kwantitatief), het takenpakket binnen het team, het verloop binnen het team, de manier waarop de zorg is georganiseerd, de wijze van samenwerking, de manier van aansturing van de medewerkers en de beschikbaarheid van deskundigen. Een beschermende protectieve factor is bijvoorbeeld een kwalitatief en kwantitatief goede dagbesteding en invulling van de vrije tijd. Het ontbreken hiervan verhoogt de kans op ontregeling van het gedrag.