Astma en COPD

Wat zijn astma en COPD?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease ofwel chronisch obstructieve longziekte) is een chronische vernauwing van de luchtwegen die de ademhaling beperkt. COPD omvat chronische bronchitis en emfyseem. Chronische bronchitis is een chronische ontsteking van het slijmvlies door langdurige blootstelling aan bepaalde prikkelende stoffen. Bij emfyseem is sprake van rek uit de longen en verlies van longweefsel. COPD behoort samen met astma tot de obstructieve longziekten.

 

Welke klachten geven astma en COPD?

De klachten van astma zijn kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten (vooral 's nachts en 's ochtends). Bij kinderen zijn de klachten voornamelijk piepen en hoesten, bij kinderen jonger dan één jaar 'vol zitten' en 'zagen'. De klachten treden op in aanvallen die van korte of langere duur kunnen zijn. De aanvallen en perioden met klachten worden afgewisseld met klachtenvrije periodes. COPD kenmerkt zich door klachten van kortademigheid, hoesten en/of het opgeven van slijm. 538

 

Hoe vaak komen astma en COPD voor in de algemene bevolking?

De 1 jaars prevalentie (het percentage van mensen dat deze aandoening in één jaar heeft) in de algemene bevolking is voor astma 3,2% en voor COPD 2,0%.
Astma begint meestal op de jonge kinderleeftijd, maar kan ook na het 50e jaar voor het eerst optreden. De incidentie van astma in de huisartsenpraktijk is bij volwassenen ongeveer 6 per 1000 patiënten per jaar en daalt licht met de leeftijd. De prevalentie in de huisartsenpraktijk is 35 per 1000 patiënten en neemt af van 35 tot 40 per 1000 bij jongvolwassenen tot 26 per 1000 patiënten bij 75-plussers. In de huisartsenpraktijk wordt astma bij volwassenen gemiddeld 1,5 maal vaker vastgesteld bij vrouwen dan bij mannen. 258

 

Hoe vaak komen astma en COPD voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

In een Nederlandse studie (vragenlijsten) onder alle 2.271 (ouders van) adolescenten met een verstandelijke beperking van de provincies Groningen en Drenthe blijkt de jaarprevalentie voor astma 9,9% te zijn. 259
In het Europese POMONA onderzoek (vragenlijsten) onder een gelegenheidssteekproef van 1.269 volwassenen met een verstandelijke beperking had 6,3% astma. 260

In de Nederlandse GOUD-studie onder 1050 ouderen met een verstandelijke beperking (50-plussers) had 13,6% astma/COPD.  539

In een Engels onderzoek onder 1.097 mensen met een verstandelijke beperking had 12% astma. Dit is 2 keer zoveel als in de algemene Engelse bevolking 261 . In dit onderzoek bleek dat mensen met astma vaker rookten of obesitas (overgewicht) hadden dan mensen zonder astma; roken en/of obestitas geven een verhoogde kans op een slechter verloop van het ziektebeeld.

Uit andere onderzoeken blijkt dat astma bij kinderen 262 en volwassenen 263 met een verstandelijke beperking vaker een doodsoorzaak is dan bij mensen zonder een verstandelijke beperking.

Kinderen met het downsyndroom hebben vaker astma dan kinderen met een verstandelijke beperking zonder downsyndroom. 264

Verder is het van belang bij mensen met een verstandelijke beperking om goede instructies te geven, te oefenen en te bekijken of de inhalatie medicatie op een adequate manier gebruikt wordt. 540   541

 
3,20% Algemene bevolking (astma)
 
 
6% tot 13,6% Mensen met een verstandelijke beperking (astma)

508

508

Smeele I, Barnhoorn MJM, Broekhuizen BDL, Chavannes NH, In ’t Veen JCCM, Van der Molen T, Muris JW, Van Schayck O, Schermer TRJ, Snoeck-Stroband JB, Geijer RMM, Tuut MK. NHG-Werkgroep Astma bij volwassenen en COPD. NHG-Standaard Astma bij volwassenen (derde herziening). NHG 2015

Smeele I, Barnhoorn MJM, Broekhuizen BDL, Chavannes NH, In ’t Veen JCCM, Van der Molen T, Muris JW, Van Schayck O, Schermer TRJ, Snoeck-Stroband JB, Geijer RMM, Tuut MK. NHG-Werkgroep Astma bij volwassenen en COPD. NHG-Standaard Astma bij volwassenen (derde herziening). NHG 2015

186

186

Boezen HM, Postma DS, Smit HA, Eysink PED. COPD. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen\ Ademhalingswegen\ COPD, 10 maart 2006. Medio 2016 beschikbaar op www.volksgezondheidenzorg.info

Boezen HM, Postma DS, Smit HA, Eysink PED. COPD. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen\ Ademhalingswegen\ COPD, 10 maart 2006. Medio 2016 beschikbaar op www.volksgezondheidenzorg.info

187

187

Oeseburg B, Jansen DE, Dijkstra GJ, Groothoff JW, Reijneveld SA. Prevalence of chronic diseases in adolescents with intellectual disability. Res Dev Disabil. 2010 May- Jun;31(3):698-704.

Oeseburg B, Jansen DE, Dijkstra GJ, Groothoff JW, Reijneveld SA. Prevalence of chronic diseases in adolescents with intellectual disability. Res Dev Disabil. 2010 May- Jun;31(3):698-704.

188

188

Haveman M, Perry J, Salvador-Carulla L, Walsh PN, Kerr M, Van Schrojenstein Lantman-de Valk H, Van Hove G, Berger DM, Azema B, Buono S, Cara AC, Germanavicius A, Linehan C, Määttä T, Tossebro J, Weber G. Ageing and health status in adults with intellectual disabilities: results of the European POMONA II study. J Intellect Dev Disabil. 2011 Mar;36(1):49-60

Haveman M, Perry J, Salvador-Carulla L, Walsh PN, Kerr M, Van Schrojenstein Lantman-de Valk H, Van Hove G, Berger DM, Azema B, Buono S, Cara AC, Germanavicius A, Linehan C, Määttä T, Tossebro J, Weber G. Ageing and health status in adults with intellectual disabilities: results of the European POMONA II study. J Intellect Dev Disabil. 2011 Mar;36(1):49-60

509

509

Stuart JM, Stewart-Brown SL, Harvey J, Morgan K. Deaths from asthma in the mentally handicapped. BMJ. 1990 Mar 17;300(6726):720-1

Stuart JM, Stewart-Brown SL, Harvey J, Morgan K. Deaths from asthma in the mentally handicapped. BMJ. 1990 Mar 17;300(6726):720-1

189

189

Gale L, Naqvi H, Russ L. Asthma, smoking and BMI in adults with intellectual disabilities: a community-based survey. J Intellect Disabil Res. 2009 Sep;53(9):787-96.

Gale L, Naqvi H, Russ L. Asthma, smoking and BMI in adults with intellectual disabilities: a community-based survey. J Intellect Disabil Res. 2009 Sep;53(9):787-96.

190

190

Decouflé P, Autry A. Increased mortality in children and adolescents with developmental disabilities. Paediatr Perinat Epidemiol. 2002 Oct;16(4):375-82.

Decouflé P, Autry A. Increased mortality in children and adolescents with developmental disabilities. Paediatr Perinat Epidemiol. 2002 Oct;16(4):375-82.

191

191

Stuart JM, Stewart-Brown SL, Harvey J, Morgan K. Deaths from asthma in the mentally handicapped. BMJ. 1990 Mar 17;300(6726):720-1.

Stuart JM, Stewart-Brown SL, Harvey J, Morgan K. Deaths from asthma in the mentally handicapped. BMJ. 1990 Mar 17;300(6726):720-1.

192

192

Schieve LA, Boulet SL, Boyle C, Rasmussen SA, Schendel D. Helath of children 3 to 17 years of age with Down syndrome in the 1997 2005 National Health Survey. Pediatrics. 2009; 123; e253-60.

Schieve LA, Boulet SL, Boyle C, Rasmussen SA, Schendel D. Helath of children 3 to 17 years of age with Down syndrome in the 1997 2005 National Health Survey. Pediatrics. 2009; 123; e253-60.

510

510

Davis S, Durvasula S, Merhi D, Young P, Traini D, Bosnic-Anticevich S. The ability of people with intellectual disability to use inhalers - an exploratory mixed methods study. J Asthma. 2016 Feb;53(1):86-93

Davis S, Durvasula S, Merhi D, Young P, Traini D, Bosnic-Anticevich S. The ability of people with intellectual disability to use inhalers - an exploratory mixed methods study. J Asthma. 2016 Feb;53(1):86-93

511

511

Davis SR, Durvasula S, Merhi D, Young PM, Traini D, Bosnic Anticevich SZ. Knowledge that people with intellectual disabilities have of their inhaled asthma medications: messages for pharmacists. Int J Clin Pharm. 2016 Feb;38(1):135-43

Davis SR, Durvasula S, Merhi D, Young PM, Traini D, Bosnic Anticevich SZ. Knowledge that people with intellectual disabilities have of their inhaled asthma medications: messages for pharmacists. Int J Clin Pharm. 2016 Feb;38(1):135-43