510

510

Davis S, Durvasula S, Merhi D, Young P, Traini D, Bosnic-Anticevich S. The ability of people with intellectual disability to use inhalers - an exploratory mixed methods study. J Asthma. 2016 Feb;53(1):86-93

Davis S, Durvasula S, Merhi D, Young P, Traini D, Bosnic-Anticevich S. The ability of people with intellectual disability to use inhalers - an exploratory mixed methods study. J Asthma. 2016 Feb;53(1):86-93

Astma en COPD

Wat zijn astma en COPD? Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary...
Abonneer op 510