142

142

Hoevenaars-van den Boom MA, Antonissen AC, Knoors H, Vervloed MP. Differentiating characteristics of deafblindness and autism in people with congenital deafblindness and profound intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2009 Jun;53(6):548-58.

Hoevenaars-van den Boom MA, Antonissen AC, Knoors H, Vervloed MP. Differentiating characteristics of deafblindness and autism in people with congenital deafblindness and profound intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2009 Jun;53(6):548-58.

Doofblindheid (gecombineerde visus- en gehoorbeperking)

Wat is een gecombineerde visus- en gehoorbeperking (doofblindheid)? Dit is een combinatie van doof-slechthorendheid en blind-slechtziendheid . Het gehoorverlies is 35 dB of meer, het gezichtsverlies...
Abonneer op 142