118

118

Klaver CW, Wolfs CW, Vingerling R, Hofman A, de Jong TVM. Age-Specific Prevalence and Causes of Blindness en Visual Impairment in the Older Population; the Rotterdam study. Arch Ophthalmol. 1998;116:653-658.

Klaver CW, Wolfs CW, Vingerling R, Hofman A, de Jong TVM. Age-Specific Prevalence and Causes of Blindness en Visual Impairment in the Older Population; the Rotterdam study. Arch Ophthalmol. 1998;116:653-658.

Slechtziendheid, Blindheid

Wat is slechtziendheid en blindheid? De WHO definitie van slechtziendheid houdt in dat de gezichtsscherpte (met correctie!) minder is dan 0,3 maar meer dan 0,05 of dat het gezichtsveld kleiner is dan...
Abonneer op 118