67

67

Reiss S & Aman MG. Psychotropic Medications and developmental disabilities: the international consensus handbook. 1997. Ohio State University Nisonger Centre, Columbis, Ohio.

Reiss S & Aman MG. Psychotropic Medications and developmental disabilities: the international consensus handbook. 1997. Ohio State University Nisonger Centre, Columbis, Ohio.

Parkinson en vergelijkbare bewegingsstoornissen

Wat is Parkinson? Via de piramidebaan worden vanuit de motore hersenschors bewegingsopdrachten doorgegeven om de spieren te activeren, zodat een geplande beweging daadwerkelijk wordt uitgevoerd...
Abonneer op 67