61

61

Haveman MJ, Maaskant MA, van Schrojenstein Lantman HM, Urlings HF, Kessels AG. Mental health problems in elderly people with and without Down’s syndrome.J Intellect Disabil Res. 1994 Jun;38 ( Pt 3):341-55.

Haveman MJ, Maaskant MA, van Schrojenstein Lantman HM, Urlings HF, Kessels AG. Mental health problems in elderly people with and without Down’s syndrome.J Intellect Disabil Res. 1994 Jun;38 ( Pt 3):341-55.

Dementie

Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor de verschijnselen die zich voordoen bij een aantal hersenaandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer de belangrijkste is. Het gaat om...
Abonneer op 61