60

60

Zigman WB, Schupf N, Devenny DA, Miezejeski C, Ryan R, Urv TK, Schubert R, Silverman W. Incidence and prevalence of dementia in elderly adults with mental retardation without down syndrome. Am J Ment Retard. 2004 Mar;109(2):126-41

Zigman WB, Schupf N, Devenny DA, Miezejeski C, Ryan R, Urv TK, Schubert R, Silverman W. Incidence and prevalence of dementia in elderly adults with mental retardation without down syndrome. Am J Ment Retard. 2004 Mar;109(2):126-41

Dementie

Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor de verschijnselen die zich voordoen bij een aantal hersenaandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer de belangrijkste is. Het gaat om...
Abonneer op 60