59

59

Strydom A, Hassiotis A, King M, Livingston G. The relationship of dementia prevalence in older aduilts with intellectual disability (ID) to age and severety of ID. Psychol Med. 2009 Jan;39(1):13-21.

Strydom A, Hassiotis A, King M, Livingston G. The relationship of dementia prevalence in older aduilts with intellectual disability (ID) to age and severety of ID. Psychol Med. 2009 Jan;39(1):13-21.

Dementie

Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor de verschijnselen die zich voordoen bij een aantal hersenaandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer de belangrijkste is. Het gaat om...
Abonneer op 59