58

58

De Winter CF, Jansen AAC, Evenhuis HM. Physical conditions and challenging behavior in people with intellectual disability: a systematic review. J Int Dis Res 2011 Jul;55(7):675-98

De Winter CF, Jansen AAC, Evenhuis HM. Physical conditions and challenging behavior in people with intellectual disability: a systematic review. J Int Dis Res 2011 Jul;55(7):675-98

Dementie

Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor de verschijnselen die zich voordoen bij een aantal hersenaandoeningen, waarvan de ziekte van Alzheimer de belangrijkste is. Het gaat om...
Abonneer op 58