30

30

Bhaumik S, Watson JM, Thorp CF, Tyrer F, McGrother CW.J. Body mass index in adults with intellectual disability: distribution, associations and service implications: a population- based prevalence study.Intellect Disabil Res. 2008 Apr;52(Pt 4):287-98

Bhaumik S, Watson JM, Thorp CF, Tyrer F, McGrother CW.J. Body mass index in adults with intellectual disability: distribution, associations and service implications: a population- based prevalence study.Intellect Disabil Res. 2008 Apr;52(Pt 4):287-98

Ondergewicht

Wat is ondergewicht? Van ondergewicht is sprake als iemand minder weegt dan goed is voor zijn gezondheid. Of het gewicht al dan niet gezond is, is eenvoudig vast te stellen met de Body Mass Index (BMI...
Abonneer op 30