3

3

Janicki MP, Dalton AJ, Henderson CM, Davidson PW. Mortality and morbidity among older adults with intellectual disability: health services considerations. Disability and Rehabilitation 1999 (21): 284-94

Janicki MP, Dalton AJ, Henderson CM, Davidson PW. Mortality and morbidity among older adults with intellectual disability: health services considerations. Disability and Rehabilitation 1999 (21): 284-94

Kanker

Wat is kanker? Onder de term 'kanker' vallen vele kwaadaardige aandoeningen. Zij verschillen in symptomen, groeisnelheid, behandelingsmogelijkheden en overlevingskansen. Bij kanker is sprake van een...
Abonneer op 3