501

501

Cimminiello, C., Kownator, S., Wautrecht, J. C., Carvounis, C. P., Kranendonk, S. E., Kindler, B., et al. (2011). The PANDORA study: Peripheral arterial disease in patients with non-high cardiovascular risk. Internal and Emergency Medicine, 6(6), 509–519

Cimminiello, C., Kownator, S., Wautrecht, J. C., Carvounis, C. P., Kranendonk, S. E., Kindler, B., et al. (2011). The PANDORA study: Peripheral arterial disease in patients with non-high cardiovascular risk. Internal and Emergency Medicine, 6(6), 509–519

Etalagebenen

Wat zijn etalagebenen? Claudicatio intermittens (ofwel perifeer arterieel vaatlijden) wordt ook wel etalagebenen genoemd. De term claudicatio stamt af van het Latijnse woord voor mank lopen. Dit mank...
Abonneer op 501