496

496

De Winter CF, van den Berge AP, Schoufour JD, Oppewal A, Evenhuis HM. A 3-year follow-up study on cardiovascular disease and mortality in older people with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2016 Jun-Jul;53-54:115-26

De Winter CF, van den Berge AP, Schoufour JD, Oppewal A, Evenhuis HM. A 3-year follow-up study on cardiovascular disease and mortality in older people with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2016 Jun-Jul;53-54:115-26

Hartfalen

Wat is hartfalen? Bij hartfalen is de pompkracht van het hart verminderd. Daardoor wordt men bij inspanning snel moe en kortademig. Hartfalen heeft verschillende oorzaken. Op hogere leeftijd wordt de...
Abonneer op 496