482

482

Abou-Elhamd KA, ElToukhy HM, Al-Wadaani FA. Syndromes of hearing loss associated with visual loss. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Apr;271(4):635-46

Abou-Elhamd KA, ElToukhy HM, Al-Wadaani FA. Syndromes of hearing loss associated with visual loss. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Apr;271(4):635-46

Doofblindheid (gecombineerde visus- en gehoorbeperking)

Wat is een gecombineerde visus- en gehoorbeperking (doofblindheid)? Dit is een combinatie van doof-slechthorendheid en blind-slechtziendheid . Het gehoorverlies is 35 dB of meer, het gezichtsverlies...
Abonneer op 482