443

443

RIVM. (2011). Nederland de maat genomen RIVM rapport 260152001/2011. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM. (2011). Nederland de maat genomen RIVM rapport 260152001/2011. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overgewicht

Wat is overgewicht? Van overgewicht is sprake als iemand meer weegt dan goed is voor zijn gezondheid. Of het gewicht al dan niet gezond is, is eenvoudig vast te stellen met de Body Mass Index (BMI)...
Abonneer op 443