416

416

Wallander JL, Dekker MC, Koot HM. Risk factors for psychopathology in children with intellectual disability: a prospective longitudinal population-based study. J Intellect Disabil Res. 2006 Apr;50(Pt 4):259-68.

Wallander JL, Dekker MC, Koot HM. Risk factors for psychopathology in children with intellectual disability: a prospective longitudinal population-based study. J Intellect Disabil Res. 2006 Apr;50(Pt 4):259-68.

Analyse van de factoren die verband kunnen houden met het probleemgedrag

Is er sprake van een psychiatrische stoornis? Het wordt als bekend verondersteld dat psychiatrische stoornissen kunnen leiden tot afwijkende ervaringen en gedrag. Op deze site worden de psychiatrische...
Abonneer op 416