396

396

Saemundsen E, Juliusson H, Hjaltested S, Gunnarsdottir T, Halldorsdottir T, Hreidarsson S,Magnusson P Prevalence of autism in an urban population of adults with severe intellectualdisabilities- a preliminary study.J Intellect Disabil Res. 2010 Aug;54(8):727-35.

Saemundsen E, Juliusson H, Hjaltested S, Gunnarsdottir T, Halldorsdottir T, Hreidarsson S,Magnusson P Prevalence of autism in an urban population of adults with severe intellectualdisabilities- a preliminary study.J Intellect Disabil Res. 2010 Aug;54(8):727-35.

Analyse van de factoren die verband kunnen houden met het probleemgedrag

Is er sprake van een psychiatrische stoornis? Het wordt als bekend verondersteld dat psychiatrische stoornissen kunnen leiden tot afwijkende ervaringen en gedrag. Op deze site worden de psychiatrische...
Abonneer op 396