392

392

Oeseburg B, Groothoff JW, Dijkstra GJ, Reijneveld SA, Jansen DE.Pervasive developmental disorder behavior in adolescents with intellectual disability and co-occurring somatic chronic diseases. Res Dev Disabil. 2010 Mar-Apr;31(2):496-501.

Oeseburg B, Groothoff JW, Dijkstra GJ, Reijneveld SA, Jansen DE.Pervasive developmental disorder behavior in adolescents with intellectual disability and co-occurring somatic chronic diseases. Res Dev Disabil. 2010 Mar-Apr;31(2):496-501.

Analyse van de factoren die verband kunnen houden met het probleemgedrag

Is er sprake van een psychiatrische stoornis? Het wordt als bekend verondersteld dat psychiatrische stoornissen kunnen leiden tot afwijkende ervaringen en gedrag. Op deze site worden de psychiatrische...
Abonneer op 392