332

332

Barabas G, Mölstad S. No association between elevated post-void residual volume and bacteriuria in residents of nursing homes. Scand J Prim Health Care. 2005 Mar;23(1):52-6.

Barabas G, Mölstad S. No association between elevated post-void residual volume and bacteriuria in residents of nursing homes. Scand J Prim Health Care. 2005 Mar;23(1):52-6.

Urineretentie

Wat is urineretentie? Urineretentie betekent het ophopen van urine in de blaas doordat de lediging van de blaas gestoord is. Urineretentie kan acuut zijn of chronisch. Bij acute retentie leegt de...
Abonneer op 332