Aambeien

Wat zijn aambeien?

Aambeien (hemorroïden) zijn met bloed gevulde zwellingen in de endeldarm en de anus. Ze ontstaan door verslapte bloedvaten en zijn te vergelijken met spataderen. Ze ontwikkelen zich in de anus (inwendige aambeien), maar soms stulpen ze naar buiten (uitwendige aambeien). In aambeien kunnen bloedstolsels ontstaan. De voornaamste oorzaak is obstipatie (verstopping). Mensen moeten dan buitensporig persen om hun ontlasting kwijt te raken. Hierdoor neemt de druk in de aderen toe en worden ze plaatselijk slapper en wijder.

 

Welke klachten geven aambeien?

Aambeien kunnen vrij klein en onopgemerkt blijven. Meestal verraadt helderrood bloed op de ontlasting, op het toiletpapier of in het toilet hun aanwezigheid. Uitwendige aambeien zijn pijnlijke zwellingen of harde bobbels rond de anus. Als de aambei hard is, kan dit het gevolg zijn van een bloedstolsel. Extra hard persen, wrijven of reinigen rond de anus kan irritatie veroorzaken met bloedingen en jeuk. 
Aambeien zijn de voornaamste reden voor rectaal bloedverlies (bij zo’n 16-35% van de mensen die de huisarts bezoekt i.v.m. rectaal bloedverlies wordt dit veroorzaakt door aambeien). 245x


Voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms niet mogelijk om pijn kenbaar te maken. Het kan zijn dat de omgeving dan alleen een gedragsverandering opmerkt. 

 

Hoe vaak komen aambeien voor in de algemene bevolking?

Volgens onderzoek 245 , 246 is de prevalentie van aambeien 5% tot 10%. Het is bekend dat slechts een klein deel van de patiënten met aambeien naar de huisarts gaat. Ongeveer de helft van de bevolking zou weleens last van aambeien hebben. 247

 

Hoe vaak komen aambeien voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

Er is slechts beperkt onderzoek gevonden over het voorkomen van aambeien bij mensen met een verstandelijke beperking. In een Nederlands onderzoek onder 318 mensen met een verstandelijke beperking bleken aambeien 2.2 keer vaker voor te komen dan in de controlegroep zonder verstandelijke beperking. 248


Het is te verwachten dat deze klacht veelvuldig voorkomt omdat obstipatie, als voornaamste oorzaak voor aambeien, bij mensen met een verstandelijke beperking ruim 15 keer vaker voorkomt dan in de algemene populatie (zie bij obstipatie).

5% tot 10% General population
11% tot 22% Prevalence is 2.2 times higher in people with intellectual disabilities

423

423

Damoiseaux RAMJ, De Jong RM, De Meij MA, Starmans R, Dijksterhuis PH, Van Pinxteren B, Kurver MJ. NHG-Standaard Rectaal bloedverlies. Huisarts Wet 2009:52(1):23-38.

Damoiseaux RAMJ, De Jong RM, De Meij MA, Starmans R, Dijksterhuis PH, Van Pinxteren B, Kurver MJ. NHG-Standaard Rectaal bloedverlies. Huisarts Wet 2009:52(1):23-38.

173

173

Sneider EB, Maykel JA Diagnosis and management of symptomatic hemorrhoids Surg Clin North Am. 2010 Feb;90(1):17-32

Sneider EB, Maykel JA Diagnosis and management of symptomatic hemorrhoids Surg Clin North Am. 2010 Feb;90(1):17-32

174

174

CBO Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing. Consensus hemorroïden, resultaat van een consensusbijeenkomst, Mei 1994

CBO Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing. Consensus hemorroïden, resultaat van een consensusbijeenkomst, Mei 1994

175

175

Bosch van den WJHM, van Goor H. Hemorroïden. Bijblijven, 2004 (20), nummer 4

Bosch van den WJHM, van Goor H. Hemorroïden. Bijblijven, 2004 (20), nummer 4

176

176

Schrojenstein Lantman-de Valk van HMJ, Metsemakers JFM, Haveman MJ, Crebolder HFJM. Health problems in people with intellectual disability in general practice: a comperative study. Familiy Practice 2000. Vol17.No5 405-7

Schrojenstein Lantman-de Valk van HMJ, Metsemakers JFM, Haveman MJ, Crebolder HFJM. Health problems in people with intellectual disability in general practice: a comperative study. Familiy Practice 2000. Vol17.No5 405-7