Prikkelbaredarmsyndroom

Wat is het prikkelbaredarmsyndroom (IBS)?

Dit zijn darmklachten die langdurig aanhouden of steeds terugkomen, waarbij geen lichamelijke oorzaak te vinden is. Dit wordt ook wel een 'spastisch colon' of het 'irritable bowel syndrome' (IBS) genoemd. Een prikkelbare darm geeft wel klachten, maar kan geen kwaad. Bij sommige mensen lijken de darmen sterk te reageren op prikkels zoals drukte of spanningen. De klachten kunnen erop wijzen dat een bepaalde situatie stressvol is.

 

Welke klachten geeft het prikkelbaredarmsyndroom (IBS)?

De klachten kunnen zijn: buikpijn, opgezette buik, last van winderigheid, onregelmatige ontlasting in de vorm van verstopping (harde ontlasting), diarree of een afwisseling van beide en slijm bij de ontlasting. 313


Voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms niet mogelijk om deze buikklachten kenbaar te maken. Het kan zijn dat de omgeving dan alleen een gedragsverandering opmerkt.

 

Hoe vaak komt het prikkelbaredarmsyndroom voor in de algemene bevolking?

Het prikkelbaredarmsyndroom komt voor bij 15% tot 20% van de vrouwen en 5% tot 20% van de mannen. 313

 

Hoe vaak komt het prikkelbaredarmsyndroom voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

Er zijn geen studies verricht naar IBS bij mensen met een verstandelijke beperking.

5% tot 20% Algemene bevolking
Bij mensen met een verstandelijke beperking is dit niet bekend

241

241

Van der Horst HE, De Wit NJ, Quartero AO, Muris JWM, Berger MY, Bijkerk CJ, Geijer RMM, Woutersen-Koch H. NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) (Eerste herziening). Huisarts Wet 2012;55(5)204-9

Van der Horst HE, De Wit NJ, Quartero AO, Muris JWM, Berger MY, Bijkerk CJ, Geijer RMM, Woutersen-Koch H. NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) (Eerste herziening). Huisarts Wet 2012;55(5)204-9

241

241

Van der Horst HE, De Wit NJ, Quartero AO, Muris JWM, Berger MY, Bijkerk CJ, Geijer RMM, Woutersen-Koch H. NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) (Eerste herziening). Huisarts Wet 2012;55(5)204-9

Van der Horst HE, De Wit NJ, Quartero AO, Muris JWM, Berger MY, Bijkerk CJ, Geijer RMM, Woutersen-Koch H. NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) (Eerste herziening). Huisarts Wet 2012;55(5)204-9