130

130

Kramer SE. The psychosocial impact of hearing loss among elderly people: a review. In: Stephens D, Jones L, eds. The impact of genetic hearing impairment. London and Philadelphia: Whurr Publishers, 2005: 137-164

Kramer SE. The psychosocial impact of hearing loss among elderly people: a review. In: Stephens D, Jones L, eds. The impact of genetic hearing impairment. London and Philadelphia: Whurr Publishers, 2005: 137-164

Slechthorendheid, Doofheid

Wat is slechthorendheid en doofheid? De WHO definitie van slechthorendheid houdt in dat het beste oor een gehoorverlies heeft van meer dan 25 dB. Volgens internationale consensus wordt het gemiddelde...
Abonneer op 130