116

116

Evenhuis HM, Sjoukes L, Koot HM, Kooijman AC. Does visual impairment lead to additional disability in adults with intellectual disabilities? J Intellect Disabil Res. 2009 Jan;53(1):19-28.

Evenhuis HM, Sjoukes L, Koot HM, Kooijman AC. Does visual impairment lead to additional disability in adults with intellectual disabilities? J Intellect Disabil Res. 2009 Jan;53(1):19-28.

Slechtziendheid, Blindheid

Wat is slechtziendheid en blindheid? De WHO definitie van slechtziendheid houdt in dat de gezichtsscherpte (met correctie!) minder is dan 0,3 maar meer dan 0,05 of dat het gezichtsveld kleiner is dan...
Abonneer op 116