78

78

Oeseburg B, Dijkstra GJ, Groothoff JW, Reijneveld SA, Jansen DE. Prevalence of chronic health conditions in children with intellectual disability: a systematic literature review. Intellect Dev Disabil. 2011 Apr;49(2):59-85. Review.

Oeseburg B, Dijkstra GJ, Groothoff JW, Reijneveld SA, Jansen DE. Prevalence of chronic health conditions in children with intellectual disability: a systematic literature review. Intellect Dev Disabil. 2011 Apr;49(2):59-85. Review.

Cerebrale parese, Spasticiteit

Wat is cerebrale parese en spasticiteit? Cerebrale parese (infantiele encefalopathie of in het Engels Cerebral Palsy, afgekort CP genoemd) is een verzamelterm. Het gaat om een combinatie van symptomen...
Abonneer op 78