75

75

Kobe FH, Mulick JA, Rash TA, Martin J. Nonambulatory persons with profound mental retardation: physical, developmental and behavioural characteristics. Res Developmental Disabilities 1994(15); 413-23

Kobe FH, Mulick JA, Rash TA, Martin J. Nonambulatory persons with profound mental retardation: physical, developmental and behavioural characteristics. Res Developmental Disabilities 1994(15); 413-23

Cerebrale parese, Spasticiteit

Wat is cerebrale parese en spasticiteit? Cerebrale parese (infantiele encefalopathie of in het Engels Cerebral Palsy, afgekort CP genoemd) is een verzamelterm. Het gaat om een combinatie van symptomen...
Abonneer op 75