33

33

Dahl M, Thommessen M, Rasmussen M, Selberg T. Feeding and nutritional characteristics in children with moderate or severe cerebral palsy. Acta Paediatr 1996;85(6):697-701

Dahl M, Thommessen M, Rasmussen M, Selberg T. Feeding and nutritional characteristics in children with moderate or severe cerebral palsy. Acta Paediatr 1996;85(6):697-701

Ondergewicht

Wat is ondergewicht? Van ondergewicht is sprake als iemand minder weegt dan goed is voor zijn gezondheid. Of het gewicht al dan niet gezond is, is eenvoudig vast te stellen met de Body Mass Index (BMI...
Abonneer op 33