31

31

Hove O. Weight survey on adult persons with mental retardation living in the community. Res Dev Disabil. 2004 Jan-Feb;25(1):9-17

Hove O. Weight survey on adult persons with mental retardation living in the community. Res Dev Disabil. 2004 Jan-Feb;25(1):9-17

Ondergewicht

Wat is ondergewicht? Van ondergewicht is sprake als iemand minder weegt dan goed is voor zijn gezondheid. Of het gewicht al dan niet gezond is, is eenvoudig vast te stellen met de Body Mass Index (BMI...
Abonneer op 31