478

478

Dijkhuizen A, Hilgenkamp TI, Krijnen WP, van der Schans CP, Waninge A. The impact of visual impairment on the ability to perform activities of daily living for persons with severe/profound intellectual disability. Res Dev Disabil. 2016 Jan;48:35-42

Dijkhuizen A, Hilgenkamp TI, Krijnen WP, van der Schans CP, Waninge A. The impact of visual impairment on the ability to perform activities of daily living for persons with severe/profound intellectual disability. Res Dev Disabil. 2016 Jan;48:35-42

Slechtziendheid, Blindheid

Wat is slechtziendheid en blindheid? De WHO definitie van slechtziendheid houdt in dat de gezichtsscherpte (met correctie!) minder is dan 0,3 maar meer dan 0,05 of dat het gezichtsveld kleiner is dan...
Abonneer op 478