Slaapstoornis

Wat is een slaapstoornis?

Bij een slaapstoornis heeft iemand last van slecht inslapen, lang wakker liggen, te vaak of te vroeg wakker worden en daardoor zich de volgende dag niet fit voelen.

 

Slapeloosheid kan veel uiteenlopende oorzaken hebben, bijvoorbeeld spanningen, plotseling stoppen met drinken of slaappillen slikken, overmatig gebruik van cafeïnehoudende producten of alcohol, te veel roken, lichamelijke ongemakken (als jeuk, pijn, dorst, maagzuur, hoest, plassen, benauwdheid, nachtzweet, hartkloppingen), chronische somatische aandoeningen, sommige medicijnen, en bepaalde psychische stoornissen (bijvoorbeeld angststoornis, manie, psychose).

 

Tot de specifieke slaapstoornissen behoren de volgende ziektebeelden:

 

  • Restless legs syndroom (letterlijk: rusteloze benen)
  • Slaapapneusyndroom (ofwel OSAS: obstructieve slaapapneusyndroom): tijdens de slaap in één uur meer dan 5 perioden van 10 seconden een ademstilstand (risicofactoren zijn overgewicht, COPD en diabetes)
  • Narcolepsie: neurologische afwijking met overweldigende behoefte om gedurende de dag te slapen, zelfs na voldoende nachtrust
  • Vertraagdeslaapfasesyndroom (ofwel DSPS: delayed sleep phase syndrome): de biologische klok van de patiënt loopt niet synchroon met anderen; men valt pas zeer laat in slaap en heeft problemen met opstaan in de ochtend
  • Parasomnie: de persoon vertoont ongewoon gedrag tijdens het slapen zoals slaapwandelen, praten in de slaap, het hebben van nachtmerries en nachtelijke angstaanvallen


Iemand die overdag steeds in slaap valt, kan lijden aan chronisch slaaptekort, het slaapapneusyndroom, narcolepsie, een depressie of aan bepaalde neurologische aandoeningen. 497

 

Welke klachten geeft een slaapstoornis?

De klachten van een slaapstoornis kunnen zijn: moeheid, slaperigheid, prikkelbaarheid, rusteloosheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid. Als de slapeloosheid wat langer duurt, dan kunnen de verschijnselen zijn: hoofdpijn, weinig energie, gewichtstoename, gevoel van ziekte of malaise, moeheid, apathie, depressie. Bij mensen met verhoogde kwetsbaarheid zoals mensen op hogere leeftijd, met dementie, zintuigstoornissen of polyfarmacie vormt slaaptekort daarnaast een verhoogd risico voor het optreden van een delier: bewustzijnsdaling met desoriëntatie, wanen en hallucinaties, meestal mét maar soms ook zónder onrust 157 .


Het slaapapneusyndroom (OSAS) geeft een aanvullend klachtenpatroon: naast bovenstaande klachten ook hoge bloeddruk en tevens is er een mogelijke relatie tussen OSAS en hart- en vaatziekten en een verhoogde kans op sterfte ten gevolge van hart- en vaatziekten. 158


Verhoogde prikkelbaarheid is bewezen geassocieerd met ernstige slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. 159 , 160
De associatie van slaapstoornissen en gedragsproblemen is bewezen, echter wat gevolg en wat oorzaak is, blijft onduidelijk aangezien er alleen cross-sectionele studies zijn naar deze associatie. 160

 

Hoe vaak komt een slaapstoornis voor in de algemene bevolking?

Twintig tot dertig procent van de volwassenen heeft problemen met de slaap. Slechts 10 tot 15% van hen consulteert hiervoor een arts. Slaapklachten komen vaker voor op latere leeftijd.  Bij vrouwen komt slapeloosheid tweemaal zo vaak voor als bij mannen. De lifetime-prevalentie van het slaapapneusyndroom wordt geschat op tenminste 0,45% bij mannen van 35 jaar en ouder. 161


Amerikaans onderzoek berekende bij 30- tot 60-jarigen een prevalentie van het slaapapneusyndroom van 4% bij mannen en 2% bij vrouwen. 158

 

Hoe vaak komt een slaapstoornis voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

Slaapproblemen komen bij mensen met een verstandelijke beperking vaak voor, al lopen de cijfers nogal uiteen van 15% tot 88% afhankelijk van de studie-opzet, de kenmerken van de deelnemers en de definitie van slaapstoornissen. Bij 9,2% komen ernstige slaapstoornissen voor. 162


Uit Nederlands onderzoek onder ouderen met een verstandelijke beperking blijkt dat 72% van de deelnemers minimaal 1 slaapprobleem heeft, 12% heeft meer dan 1 slaapprobleem (inslapen, doorslapen, kort slapen of vroeg wakker worden). 163


Bij een groot Australisch onderzoek (vragenlijsten) onder 2.540 (verzorgers/ ouders van) mensen met een verstandelijke beperking bleek 43% van de respondenten last te hebben van slaapproblematiek. 164


In een Engelse cohort-studie in de open populatie onder 1.023 volwassenen met een verstandelijke beperking was de 1 maand-prevalentie voor slaapproblematiek 9,2%. De slaapproblemen werden geïdentificeerd met de PAS-ADD. De risicofactoren waren het hebben van een psychiatrische stoornis, gedragsproblemen en longproblematiek. 165


Bij een studie onder 155 volwassenen met een verstandelijke beperking in Engeland is de prevalentie van een inslaapstoornis 17% en van een doorslaapstoornis 11%. 166

De factoren die geassocieerd zijn met een slaapstoornis bij mensen met een verstandelijke beperking zijn: gedragsproblematiek, psychiatrische ziekten, autisme spectrum stoornis, ernstige verstandelijke beperking, blindheid, spasticiteit, onzindelijkheid, ademhalingsproblemen en/of longziekten, voedingsproblemen, epilepsie, zure reflux, obstipatie, het gebruik van benzodiazepinen en tevens het gebruik van anti-epileptica en gedragsbeïnvloedende medicatie (psychotrope medicatie en antidepressiva). Niet farmacologische interventies blijken effectief te zijn. 162


Slaapproblemen komen vaak voor bij de volgende syndromen: angelmansyndroom , downsyndroom, fragiele x-syndroom, smith-magenissyndroom, sanfilipposyndroom, tubereuze sclerose, prader-willisyndroom, williamssyndroom. 167
Het slaapapneusyndroom (OSAS) komt vaak voor bij mensen met het downsyndroom. Een studie onder 108 kinderen tussen 1 tot 18 jaar liet een prevalentie van 55% zien. Risicofactoren waren jongens en kinderen met vergrote tonsillen. Het lichaamsgewicht was niet van invloed op de prevalentie. 168
In een andere studie onder 65 kinderen met het downsyndroom van 2 tot 4 jaar had 75% OSAS. 169


In een studie onder 16 volwassenen met het downsyndroom had 94% OSAS met een gemiddelde ademstilstand van 37 keer per uur. 170

20% tot 30% Algemene bevolking
15% tot 88% Mensen met een verstandelijke beperking

467

467

NHG-werkgroep Slaapproblemen en Slaapmiddelen. NHG-standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (tweede herziening). Huisarts Wet 2014; 57(7):352-61

NHG-werkgroep Slaapproblemen en Slaapmiddelen. NHG-standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (tweede herziening). Huisarts Wet 2014; 57(7):352-61

85

85

Eizenga WH, Dautzenberg PLJ, Eekhof JAH, Scholtes ABJ, Van Venrooij MH, Verduijn MM, Wiersma Tj, Burgers JS, Van der Weele GM, e.a. NHG-Standaard Delier(eerste herziening). Huisarts Wet 2014;57(4):184-93

Eizenga WH, Dautzenberg PLJ, Eekhof JAH, Scholtes ABJ, Van Venrooij MH, Verduijn MM, Wiersma Tj, Burgers JS, Van der Weele GM, e.a. NHG-Standaard Delier(eerste herziening). Huisarts Wet 2014;57(4):184-93

86

86

CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen. 2009

CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen. 2009

87

87

Braam W, Didden R, Maas AP, Korzilius H, Smits MG, Curfs LM. Melatonin decreases daytime challenging behaviour in persons with intellectual disability and chronic insomnia. J Intellect Disabil Res. 2010 Jan 1;54(1):52-9

Braam W, Didden R, Maas AP, Korzilius H, Smits MG, Curfs LM. Melatonin decreases daytime challenging behaviour in persons with intellectual disability and chronic insomnia. J Intellect Disabil Res. 2010 Jan 1;54(1):52-9

88

88

De Winter CF, Jansen AAC, Evenhuis HM. Physical conditions and challenging behaviour in people with intellectual disability: a systematic review. J Intellect Disabil Res. 2011 Jul;55(7):675-98.

De Winter CF, Jansen AAC, Evenhuis HM. Physical conditions and challenging behaviour in people with intellectual disability: a systematic review. J Intellect Disabil Res. 2011 Jul;55(7):675-98.

88

88

De Winter CF, Jansen AAC, Evenhuis HM. Physical conditions and challenging behaviour in people with intellectual disability: a systematic review. J Intellect Disabil Res. 2011 Jul;55(7):675-98.

De Winter CF, Jansen AAC, Evenhuis HM. Physical conditions and challenging behaviour in people with intellectual disability: a systematic review. J Intellect Disabil Res. 2011 Jul;55(7):675-98.

89

89

NHG-werkgroep Slaapproblemen en Slaapmiddelen. NHG-standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (tweede herziening). Huisarts Wet 2014; 57(7):352-61

NHG-werkgroep Slaapproblemen en Slaapmiddelen. NHG-standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (tweede herziening). Huisarts Wet 2014; 57(7):352-61

86

86

CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen. 2009

CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen. 2009

90

90

Van de Wouw E, Evenhuis HM, Echteld MA. Prevalence, associated factors and treatment of sleep problems in adults with intellectual disability: a systematic review.Res Dev Disabil. 2012 Jul-Aug;33(4):1310-32

Van de Wouw E, Evenhuis HM, Echteld MA. Prevalence, associated factors and treatment of sleep problems in adults with intellectual disability: a systematic review.Res Dev Disabil. 2012 Jul-Aug;33(4):1310-32

91

91

Van de Wouw E, Evenhuis HM, Echteld MA. Objective assessment of sleep and sleep problems in older adults with intellectual disabilities.Res Dev Disabil. 2013 Aug;34(8):2291-303

Van de Wouw E, Evenhuis HM, Echteld MA. Objective assessment of sleep and sleep problems in older adults with intellectual disabilities.Res Dev Disabil. 2013 Aug;34(8):2291-303

92

92

Koritsas S, Iacono T. Secondary conditions in people with developmental disability. Am J Intellect Dev Disabil. 2011 Jan;116(1):36-47

Koritsas S, Iacono T. Secondary conditions in people with developmental disability. Am J Intellect Dev Disabil. 2011 Jan;116(1):36-47

93

93

Boyle A, Melville CA, Morrison J, Allan L, Smiley E, Espie CA, Cooper SA. A cohort study of the prevalence of sleep problems in adults with intellectual disabilities. J Sleep Res. 2010 Mar;19(1 Pt 1):42-53

Boyle A, Melville CA, Morrison J, Allan L, Smiley E, Espie CA, Cooper SA. A cohort study of the prevalence of sleep problems in adults with intellectual disabilities. J Sleep Res. 2010 Mar;19(1 Pt 1):42-53

94

94

Gunning MJ, Espie CA. Psychological treatment of reported sleep disorder in adults with intellectual disability using a multiple baseline design. J Intellec Dis Res 2003 (47) 191-202

Gunning MJ, Espie CA. Psychological treatment of reported sleep disorder in adults with intellectual disability using a multiple baseline design. J Intellec Dis Res 2003 (47) 191-202

90

90

Van de Wouw E, Evenhuis HM, Echteld MA. Prevalence, associated factors and treatment of sleep problems in adults with intellectual disability: a systematic review.Res Dev Disabil. 2012 Jul-Aug;33(4):1310-32

Van de Wouw E, Evenhuis HM, Echteld MA. Prevalence, associated factors and treatment of sleep problems in adults with intellectual disability: a systematic review.Res Dev Disabil. 2012 Jul-Aug;33(4):1310-32

95

95

Lagraine G. Slaapstoornissen bij personen die in een instelling verblijven. In: Didden R, Curfs L (red.). Slaap en slaapproblemen bij verstandelijke gehandicapten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2001;51-61

Lagraine G. Slaapstoornissen bij personen die in een instelling verblijven. In: Didden R, Curfs L (red.). Slaap en slaapproblemen bij verstandelijke gehandicapten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2001;51-61

96

96

Miguel-Díez de J, Villa-Asensi JR, Alvarez-Sala JL. Prevalence of sleep-disordered breathing in children with Down syndrome: polygraphic findings in 108 children. Sleep. 2003 Dec 15;26(8):1006-9

Miguel-Díez de J, Villa-Asensi JR, Alvarez-Sala JL. Prevalence of sleep-disordered breathing in children with Down syndrome: polygraphic findings in 108 children. Sleep. 2003 Dec 15;26(8):1006-9

97

97

Shott SR, Amin R, Chini B, Heubi C, Hotze S, Akers R. Obstructive sleep apnea: Should all children with Down syndrome be tested? Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006 Apr;132(4):432-6

Shott SR, Amin R, Chini B, Heubi C, Hotze S, Akers R. Obstructive sleep apnea: Should all children with Down syndrome be tested? Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006 Apr;132(4):432-6

98

98

Trois MS, Capone GT, Lutz JA, Melendres MC, Schwartz AR, Collop NA, Marcus CL. Obstructive sleep apnea in adults with Down syndrome. J Clin Sleep Med. 2009 Aug 15;5(4):317-23.

Trois MS, Capone GT, Lutz JA, Melendres MC, Schwartz AR, Collop NA, Marcus CL. Obstructive sleep apnea in adults with Down syndrome. J Clin Sleep Med. 2009 Aug 15;5(4):317-23.