157

157

CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen 2009. www.cbo.nl/Downloads/843/ Richtlijn%20OSAS%20definitief%2009-02-2009.pdf

CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg. Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen 2009. www.cbo.nl/Downloads/843/ Richtlijn%20OSAS%20definitief%2009-02-2009.pdf

Angina pectoris and heart attack (coronary heart disease)

What is coronary heart disease? Coronary heart disease is a condition caused by anomalies in the coronary arteries that result in chest pain. Coronary heart disease can be broken down into angina...
Subscribe to 157