149

149

Poos MJJC (RIVM). Welke doodsoorzaken nemen toe en welke nemen af? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http:// www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Sterfte, levensverwachting en DALY’s\ Sterfte naar doodsoorzaak, 2008.

Poos MJJC (RIVM). Welke doodsoorzaken nemen toe en welke nemen af? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http:// www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Sterfte, levensverwachting en DALY’s\ Sterfte naar doodsoorzaak, 2008.

Angina pectoris and heart attack (coronary heart disease)

What is coronary heart disease? Coronary heart disease is a condition caused by anomalies in the coronary arteries that result in chest pain. Coronary heart disease can be broken down into angina...
Subscribe to 149