148

148

Feskens EJM (WUR), Merry AHH (UM), Deckers JW (Erasmus MC), Poos MJJC (RIVM). Hoe vaak komen coronaire hartziekten voor en hoeveel mensen sterven eraan? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen\ Hartvaatstelsel\ Coronaire hartziekten, 2006.

Feskens EJM (WUR), Merry AHH (UM), Deckers JW (Erasmus MC), Poos MJJC (RIVM). Hoe vaak komen coronaire hartziekten voor en hoeveel mensen sterven eraan? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte\ Ziekten en aandoeningen\ Hartvaatstelsel\ Coronaire hartziekten, 2006.

Angina pectoris and heart attack (coronary heart disease)

What is coronary heart disease? Coronary heart disease is a condition caused by anomalies in the coronary arteries that result in chest pain. Coronary heart disease can be broken down into angina...
Subscribe to 148