84

84

Bruin J, Bakhtiari E, Boot E. Prevalentie en determinanten van hypothermie bij (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten; een geneste case controle studie. Leeronderzoek Erasmus MC 2004. 

Bruin J, Bakhtiari E, Boot E. Prevalentie en determinanten van hypothermie bij (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten; een geneste case controle studie. Leeronderzoek Erasmus MC 2004. 

Hypothermia

What is hypothermia? In hypothermia, the core body temperature (the highest temperature in the centre of the abdomen) drops so far that normal metabolism is compromised. Body temperature varies in...
Subscribe to 84