Carpaal tunnelsyndroom

Wat is het carpaal tunnelsyndroom?

Het carpaal tunnelsyndroom is een veel voorkomende klacht aan de handen. De oorzaak is een beknelling van een zenuw in de pols. In de pols is een ruimte die carpaal tunnel wordt genoemd. Hierdoor lopen een belangrijke zenuw en een aantal pezen van de onderarm naar de hand. Het carpaal tunnelsyndroom ontstaat wanneer in deze ruimte drukverhoging en zwelling optreden. Dan neemt de druk op de zenuw toe.

 

Welke klachten geeft het carpaal tunnelsyndroom?

Pijnklachten, een verdoofd gevoel of tintelingen in de hand kunnen zich los van elkaar of tegelijk voordoen. De gevoelloosheid en de prikkelingen worden meestal in de duim, wijsvinger, middelvinger en een deel van de ringvinger gevoeld. De klachten treden vooral 's nachts op en verstoren de normale slaap soms zo erg, dat iemand overdag slecht uitgerust is.


Soms is er krachtverlies en wordt de duimmuis dun. Vaak komt het carpaal tunnelsyndroom aan twee handen voor, waarbij de ene hand meer is aangedaan dan de andere.


Voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms niet mogelijk om genoemde klachten kenbaar te maken. Het kan zijn dat de omgeving dan alleen een gedragsverandering opmerkt.

 

Hoe vaak komt het carpaal tunnelsyndroom voor in de algemene bevolking?

In Nederland varieert de prevalentie van 9,2% bij vrouwen tot 0,6% bij mannen met een piekincidentie tussen de 40 en 60 jaar. 180


Verschillende studies geven verschillende lifetime-prevalenties tussen 1% en 3,8% 181 (de prevalentie is hoger bij bepaalde handmatige beroepen, bij obesitas, bij vrouwen en bij het toenemen van de leeftijd). Vrouwen tussen de 40 en 60 jaar hebben een 4 keer hogere kans op het carpaal tunnelsyndroom dan mannen. 182


In de algemene Nederlandse bevolking wordt de jaarlijkse prevalentie van verschillende hand- en polsklachten (waaronder carpaal tunnelsyndroom) geschat op 125 per 1000 personen. 503

 

Hoe vaak komt een carpaal tunnelsyndroom voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

Over de prevalentie bij mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen zijn geen studies gevonden.


Een Deense studie onder 48 personen met het downsyndroom toonde bij 44% elektrofysiologische afwijkingen (27% had een bewezen carpaal tunnelsyndroom en 17% een waarschijnlijk carpaal tunnelsyndroom). Slechts één persoon uitte klachten hierover. 183


Verder komt het carpaal tunnel syndroom vaker voor bij mensen met mucopolysaccharidose type II (ziekte van Hunter). 504

9,2% Algemene bevolking bij Nederlandse vrouwen
27% tot 44% Mensen met downsyndroom
Bij mensen met een verstandelijke beperking zonder downsyndroom is dit niet bekend

108

108

Wijngaarden S. Prevalentie van het carpale-tunnelsyndroom in een algemene populatie. Ned. Tijdschr Geneesk 2000;144:393-4

Wijngaarden S. Prevalentie van het carpale-tunnelsyndroom in een algemene populatie. Ned. Tijdschr Geneesk 2000;144:393-4

109

109

Marshall SC, Tardif G, Ashworth NL. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome (Review). 2009 The Cochrane Collaboration Issue 1 www.thwcochranelibrary.com

Marshall SC, Tardif G, Ashworth NL. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome (Review). 2009 The Cochrane Collaboration Issue 1 www.thwcochranelibrary.com

110

110

O’Connor D, Marshall SC, Massy-Westropp N. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome (Review) 2009 The Cochrane Collaboration Issue 1 www.thwcochranelibrary.com

O’Connor D, Marshall SC, Massy-Westropp N. Non-surgical treatment (other than steroid injection) for carpal tunnel syndrome (Review) 2009 The Cochrane Collaboration Issue 1 www.thwcochranelibrary.com

473

473

Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets JJXR. NHG-Standaard Hand- en polsklachten. Huisarts Wet 2010:53(1):22-39

Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, Vos K, Wind LA, Geraets JJXR. NHG-Standaard Hand- en polsklachten. Huisarts Wet 2010:53(1):22-39

111

111

Christensen JE, Peter PJ, Nielsen VK, Mai J. Prevalence of carpal tunnel syndrome among individuals with Down syndrome. Am J Ment Retard. 1998 May;102(6):547-51.

Christensen JE, Peter PJ, Nielsen VK, Mai J. Prevalence of carpal tunnel syndrome among individuals with Down syndrome. Am J Ment Retard. 1998 May;102(6):547-51.

474

474

Al Sawaf S, Mayatepek E, Hoffmann B.  Neurological findings in Hunter disease: pathology and possible therapeutic effects reviewed. J Inherit Metab Dis. 2008 Aug;31(4):473-80

Al Sawaf S, Mayatepek E, Hoffmann B.  Neurological findings in Hunter disease: pathology and possible therapeutic effects reviewed. J Inherit Metab Dis. 2008 Aug;31(4):473-80