Botbreuk

Wat zijn fracturen?

Fracturen zijn botbreuken.

 

Welke klachten geven fracturen?

Fracturen geven de volgende klachten: pijn, bewegingsbeperking en standafwijking of zelfs een delirant beeld. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt het met regelmaat voor dat een fractuur niet of pas heel laat herkend wordt. 591


Voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms niet mogelijk om de pijnklacht kenbaar te maken. Het kan zijn dat de omgeving dan alleen een gedragsverandering en een bewegingsbeperking opmerkt.

 

Hoe vaak komt een fractuur voor in de algemene bevolking?

Per jaar ziet de huisarts 0,91% van zijn patiënten met een fractuur. 367
Dit getal is een onderschatting, aangezien de fracturen waarmee mensen rechtsreeks naar het ziekenhuis gaan, niet meegeteld zijn.

 

Hoe vaak komt een fractuur voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

Fracturen komen 1,8 tot 3,4 keer zo vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking als bij de algemene bevolking. 368 , 369 , 370

In een follow-up onderzoek kwamen fracturen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en voornamelijk in de perifere lichaamsdelen (armen/benen). 370

 

In groot en recent Iers onderzoek onder ouderen met een verstandelijke beperking had 20% van hen ooit een fractuur gehad. Mannen en vrouwen kregen even vaak fracturen. Mensen met epilepsie en mensen die anti-epileptica gebruikten hadden een hoger risico op facturen. 593

 

In de Nederlandse GOUD-studie kreeg tijdens 3 jaar follow-up 25% van de ouderen met een verstandelijke beperking een fractuur. 592

 

In een dossieronderzoek onder vrouwen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen, had 32% fracturen gehad op volwassen leeftijd. Hiervan had 3,51% een heupfractuur gehad en 84,2% betrof de uiteinden van de ledematen. Risicofactoren voor fracturen waren anti-epilepticagebruik, oudere leeftijd en het post-menapauzaal zijn. Maar ook al op jongere leeftijd moet je bij deze doelgroep alert zijn op fracturen.
Mensen geven niet altijd goed pijn aan of lopen door met fracturen, waardoor de diagnostiek en behandeling moeizamer zijn. 371

 

Uit ander onderzoek onder mensen met een verstandelijke beperking in een instelling bleken fracturen aan de uiteinden van de ledematen een groot probleem, met een incidentie van 7,3%. 372


In Nederlands onderzoek naar gezondheidsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking werd gevonden dat 5,0% een onderbeenfractuur had gehad. Dit is 2,8 keer zo vaak als de 1,9% in de algemene bevolking. 369

 

In Nederlands onderzoek werd gekeken naar de tijdsduur tussen een trauma en het vast stellen van de fractuur. De gemiddelde tijdsduur tussen een trauma en het vaststellen van een fractuur was 59,2 uur. Als de groep gesplitst werd in een groep waarbij de fractuur snel werd vast gesteld en een waar de fractuur pas laat werd vastgesteld, dan bedroeg in de snelle groep de mediane tijdsduur 13 uur en in de groep met de lange tijdsduur 28 uur. Factoren geassocieerd met een verlengde tijdsduur waren: een fractuur in een nekwervel, het hebben van een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking, het non-verbaal communiceren van de cliënt met de begeleiding en het hebben van autisme. Factoren geassocieerd met een kortere tijdsduur waren het hebben van zowel pijn, functiebeperking én uiterlijke kenmerken van de fractuur, lokalisatie aan bovenarm/bovenbeen en het hebben van een lichte verstandelijke handicap. 591

Bij de algemene bevolking is dit niet bekend
26% Mensen met een verstandelijke beperking

561

561

Coenen M, van Hedel Y, Huls R, Traas D. Onderzoek Fract-uur: uren tussen het trauma en het vaststellen van de fractuur. Leeronderzoek ihkv de AVG-opleiding. www.erasmusmc.nl/avgopleiding > leeronderzoeken. December 2011.

Coenen M, van Hedel Y, Huls R, Traas D. Onderzoek Fract-uur: uren tussen het trauma en het vaststellen van de fractuur. Leeronderzoek ihkv de AVG-opleiding. www.erasmusmc.nl/avgopleiding > leeronderzoeken. December 2011.

295

295

Linden van der MW, Wester GP, de Bakker DH, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM 2004.

Linden van der MW, Wester GP, de Bakker DH, Schellevis FG. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM 2004.

296

296

Tannenbaum TN, Lipworth L, Baker S. Risk of fractures in an intermediate care facility for persons with mental retardation. Am J Ment Retard. 1989 Jan;93(4):444-51.

Tannenbaum TN, Lipworth L, Baker S. Risk of fractures in an intermediate care facility for persons with mental retardation. Am J Ment Retard. 1989 Jan;93(4):444-51.

297

297

Schrojenstein Lantman-de Valk van HMJ, Metsemakers JFM, Haveman MJ, Crebolder HFJM. Health problems in peolple with intellectuel disability in general practice: a comperative study. Familiy Practice 2000. Vol17.No5 405-7

Schrojenstein Lantman-de Valk van HMJ, Metsemakers JFM, Haveman MJ, Crebolder HFJM. Health problems in peolple with intellectuel disability in general practice: a comperative study. Familiy Practice 2000. Vol17.No5 405-7

298

298

Vanlint S, Nugent M. Vitamin D and fractures in people with intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2006 Oct;50(Pt 10):761-7.

Vanlint S, Nugent M. Vitamin D and fractures in people with intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2006 Oct;50(Pt 10):761-7.

298

298

Vanlint S, Nugent M. Vitamin D and fractures in people with intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2006 Oct;50(Pt 10):761-7.

Vanlint S, Nugent M. Vitamin D and fractures in people with intellectual disability. J Intellect Disabil Res. 2006 Oct;50(Pt 10):761-7.

563

563

Burke EA, McCallion P, Carroll R, Walsh JB, McCarron M. An exploration of the bone health of older adults with an intellectual disability in Ireland. J Intellect Disabil Res. 2016 Apr 21. doi: 10.1111/jir.12273.

Burke EA, McCallion P, Carroll R, Walsh JB, McCarron M. An exploration of the bone health of older adults with an intellectual disability in Ireland. J Intellect Disabil Res. 2016 Apr 21. doi: 10.1111/jir.12273.

562

562

Schoufour JD, Echteld MA, Bastiaanse LP, Evenhuis HM. The use of a frailty index to predict adverse health outcomes (falls, fractures, hospitalization, medication use, comorbid conditions) in people with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2015 Mar;38:39-47.

Schoufour JD, Echteld MA, Bastiaanse LP, Evenhuis HM. The use of a frailty index to predict adverse health outcomes (falls, fractures, hospitalization, medication use, comorbid conditions) in people with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2015 Mar;38:39-47.

299

299

Schrager S, Kloss C, Ju AW. Prevalence of fractures in women with intellectual disabilities: a chart review. J Intellect Disabil Res. 2007 Apr;51(Pt 4):253-9.

Schrager S, Kloss C, Ju AW. Prevalence of fractures in women with intellectual disabilities: a chart review. J Intellect Disabil Res. 2007 Apr;51(Pt 4):253-9.

300

300

Ryder KM, Williams J, Womack C, Nayak NG, Nasef S, Bush A, Tylavsky FA, Carbone L. Appendicular fractures: a significant problem among institutionalized adults with developmental disabilities. Am J Ment Retard. 2003 Sep;108(5):340-6.

Ryder KM, Williams J, Womack C, Nayak NG, Nasef S, Bush A, Tylavsky FA, Carbone L. Appendicular fractures: a significant problem among institutionalized adults with developmental disabilities. Am J Ment Retard. 2003 Sep;108(5):340-6.

297

297

Schrojenstein Lantman-de Valk van HMJ, Metsemakers JFM, Haveman MJ, Crebolder HFJM. Health problems in peolple with intellectuel disability in general practice: a comperative study. Familiy Practice 2000. Vol17.No5 405-7

Schrojenstein Lantman-de Valk van HMJ, Metsemakers JFM, Haveman MJ, Crebolder HFJM. Health problems in peolple with intellectuel disability in general practice: a comperative study. Familiy Practice 2000. Vol17.No5 405-7

561

561

Coenen M, van Hedel Y, Huls R, Traas D. Onderzoek Fract-uur: uren tussen het trauma en het vaststellen van de fractuur. Leeronderzoek ihkv de AVG-opleiding. www.erasmusmc.nl/avgopleiding > leeronderzoeken. December 2011.

Coenen M, van Hedel Y, Huls R, Traas D. Onderzoek Fract-uur: uren tussen het trauma en het vaststellen van de fractuur. Leeronderzoek ihkv de AVG-opleiding. www.erasmusmc.nl/avgopleiding > leeronderzoeken. December 2011.