Nierfalen

Wat is nierfalen?

De nier werkt door nierschade niet meer goed. Meestal spreken we van nierschade als de nier het bloed niet meer goed filtert. De filter laat meer stoffen door dan de bedoeling is. Waardevolle stoffen (zoals eiwitten) uit het bloed komen hierdoor in de urine. Soms zijn de bloedvaten die naar de nier lopen, zo vernauwd dat er te weinig bloed wordt gefilterd. Dan blijven er te veel afvalstoffen in het bloed achter. Van nierfalen wordt gesproken als er te veel afvalstoffen in het bloed zitten, of als er geen urine meer geproduceerd wordt.

 

Welke klachten geeft nierfalen?

Bij beginnende nierschade zijn er meestal nog geen klachten. Pas bij ernstige schade ontstaan er klachten. In de urine en het bloed is al veel eerder te zien of er schade aan de nieren is ontstaan. Pas als ongeveer 70% van de nieren is beschadigd, ontstaan klachten. Bijvoorbeeld zwelling van de enkels en onderbenen of benauwdheid. Het lichaam houdt dan vocht vast. In een later stadium kan men er ziek van zijn.

 

Hoe vaak komt nierfalen voor in de algemene bevolking?

De prevalentie van chronische nierschade is in Nederland  5,2% voor stadium 1 en 2 (beginstadium) , 5,3 % voor stadium 3 en 0,04% en minder dan 0,04% voor respectievelijk stadium 4 en 5 (eindstadium nierfalen). 409

 

Hoe vaak komt nierfalen voor bij mensen met een verstandelijke beperking?

Er is onderzoek gedaan naar het voorkomen van chronische nierziekte bij ouderen met een verstandelijke beperking in Nederland. 15,3% van 635 deelnemers aan de GOUD-studie had chronische nierziekte. Dit was even veel als leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Mensen met een hogere leeftijd, het downsyndroom, obesitas, hypercholesterolemie en hypothyreoïdie hadden meer risico op chronische nierziekte. 603

 

In een Taiwanese studie werd gevonden dat 4% van de adolescenten met een verstandelijke beperking chronische nierziekte hadden, wat meer was dan hun normaal begaafde leeftijdsgenoten. 604

 

Verder zijn er, naast het syndroom van Down, ook zeldzamere syndromen, zoals het syndroom van Bardet Biedl, waarbij nierziekten/ nierfalen vaker voorkomen. 410 , 411

5,20% Algemene bevolking
Bij mensen met een verstandelijke beperking is dit niet bekend

337

337

De Grauw WJC, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM, Labots-Vogelesang SM, Verduijn MM, Verstappen WHJM, Vleming LJ, Walma EP, Van Balen JAM. Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade. Huisarts Wet 52(12):586-97.

De Grauw WJC, Kaasjager HAH, Bilo HJG, Faber EF, Flikweert S, Gaillard CAJM, Labots-Vogelesang SM, Verduijn MM, Verstappen WHJM, Vleming LJ, Walma EP, Van Balen JAM. Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade. Huisarts Wet 52(12):586-97.

573

573

De Winter CF, Echteld MA, Evenhuis HM. Chronic kidney disease in older people with intellectual disability: results of the HA-ID study. Res Dev Disabil. 2014 Mar;35(3):726-32.

De Winter CF, Echteld MA, Evenhuis HM. Chronic kidney disease in older people with intellectual disability: results of the HA-ID study. Res Dev Disabil. 2014 Mar;35(3):726-32.

574

574

Lin JD, Lin LP, Hsieh M & Lin PY. (2010). Preliminary findings of serum creatinine and estimated glomerular filtration rate (eGFR) in adolescents with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 31(6), 1390–1397.

Lin JD, Lin LP, Hsieh M & Lin PY. (2010). Preliminary findings of serum creatinine and estimated glomerular filtration rate (eGFR) in adolescents with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 31(6), 1390–1397.

338

338

Anadoliiska A, Roussinov D. Clinical aspects of renal involvement in Bardet-Biedl syndrome. Int Urol Nephrol. 1993;25(5):509-14.

Anadoliiska A, Roussinov D. Clinical aspects of renal involvement in Bardet-Biedl syndrome. Int Urol Nephrol. 1993;25(5):509-14.

339

339

Uçar B, Yakut A, Kural N, Büyükasik F, Vardareli E.Renal involvement in the Laurence-Moon- Bardet-Biedl syndrome: report of five cases.Pediatr Nephrol. 1997 Feb;11(1):31-5

Uçar B, Yakut A, Kural N, Büyükasik F, Vardareli E.Renal involvement in the Laurence-Moon- Bardet-Biedl syndrome: report of five cases.Pediatr Nephrol. 1997 Feb;11(1):31-5