Somatische verklaringen voor probleemgedrag in kaart brengen? Gebruik deze tool.

Somatische verklaringen voor probleemgedrag blijven soms onderbelicht. Ongemak, pijn of verminderd lichamelijk functioneren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van bestaan en het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking. 
Dit hulpmiddel is ontwikkeld voor professionals in de gehandicaptenzorg.

Op deze website is expertise uit het werkveld gecombineerd met de huidige stand van zaken op medisch wetenschappelijk gebied.

Terug naar website van CCE